Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 06 2015

chargin
21:18


REEM ACRA Pre-Fall 2015 — Details
chargin
21:18
Nie był wcale przystojny, bogaty ani szczególnie błyskotliwy, ale dostrzegła w nim coś, na czym jej zależało. Kobiety często widzą to, czego nikt nie dostrzega.
— Nora Roberts
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakatalama katalama
Sponsored post
feedback2020-admin
20:51
chargin
21:17
9794 ff36
chargin
21:17
A jeśli pójdzie coś nie tak i siebie znać, nie będziemy już
Nie powiem jak mi Ciebie brak, bo nie ma takich słów
— video - papieros
Reposted fromevanescence evanescence viacytaty cytaty

June 25 2015

chargin
22:15
Czas coś zmienić.
Życie,
pracę,
poglądy,
włosy,
mnie,
Ciebie,
NAS.
Tags: #lifesucks
Reposted bycouplesbyheartabcdefgskomplikowaniezabkakochaksiecia
chargin
22:09
kurwa mać
— .
Reposted fromliliowadusza liliowadusza vianivea nivea
chargin
20:49
2947 a2ad
chargin
19:27
chargin
19:19
3484 0c4a 500
Reposted frompeper peper viamoviesss moviesss
chargin
19:19
Jest nam dobrze. Chyba dobrze. Chyba nam.
— J.Podsiadło
Reposted fromawkwardx awkwardx viacytaty cytaty

June 19 2015

chargin
20:32
chargin
20:31
chargin
20:29
mleko tłuste z żółtym kapslem
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viapl pl

June 18 2015

chargin
18:35
cześć.
Reposted fromkatalama katalama

June 16 2015

chargin
20:34
Reposted fromtowo85 towo85 viakatalama katalama
20:34
9580 15b0 500
Reposted fromfakinszit fakinszit viakatalama katalama
20:23
4618 aadd

It’s like being in love: giving somebody the power to hurt you and trusting (or hoping) they won’t.

Marina Abramović, Rest Energy

chargin
18:21
0001 534a
Reposted fromMissMurder MissMurder viakatalama katalama
chargin
17:22
3478 fc27
Karma
Reposted fromelentarie elentarie viakeeplooking keeplooking
chargin
17:22
2474 34d7
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viakeeplooking keeplooking
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...